Menurut Islam, persediaan untuk hari tua sepatutnya dimulakan sejak awal dengan mengimbangi kekayaan dan mempertimbangkan keperluan kewangan di masa hadapan. Walau bagaimanapun, persediaan untuk hari tua juga termasuk persediaan rohani dan emosi.

Berikut adalah beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk menghadapi hari tua menurut Islam:

  1. Menabung untuk masa depan: Islam mendorong kita untuk menabung untuk masa depan dan menyediakan diri untuk menghadapi masa tua. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:
  1. Menghormati ibu bapa: Menurut Islam, menghormati ibu bapa adalah kewajiban yang sangat penting. Menghormati dan memuliakan ibu bapa boleh membawa berkat dan memberikan perlindungan dari kesulitan di masa tua.

“Allah SWT berfirman, ‘Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain daripada Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa kamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS Al-Isra’: 23)

  1. Memperbanyakkan amalan baik: Islam mengajar kita untuk memperbanyakkan amalan baik seperti shalat, sedekah, membaca Al-Quran, dan berbuat baik kepada orang lain. Amalan baik ini akan membawa manfaat untuk kita di dunia dan akhirat, termasuk di masa tua.
  1. Berusaha untuk menjaga kesihatan: Menjaga kesehatan adalah penting untuk memastikan kualiti kehidupan yang lebih baik di masa tua. Islam mengajar kita untuk menjaga kesihatan dengan cara yang halal, seperti menghindari makanan yang tidak sihat, berolahraga secara teratur, dan menjaga kebersihan diri.
  1. Mempersiapkan diri untuk akhirat: Akhirat adalah tujuan utama hidup kita di dunia ini. Islam mengajar kita untuk mempersiapkan diri untuk akhirat dengan melakukan amalan baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Semua amalan yang baik yang kita lakukan di dunia ini akan membawa manfaat untuk kita di akhirat nanti.