Islam memberi kepercayaan kepada wanita, mengutamakan kepada mereka penghormatan, martabat dan kesaksamaan. Dalam abad yang lalu sebelum Islam, wanita di lihat sebagai komoditi dan tiada nilai. Status wanita dalam Islam pada kini hanya boleh dihargai apabila mengetahui kedudukan wanita sebelum Islam, yang dikenali sebagai Jahiliyyah (tempoh kejahilan). Sebaliknya, Al-Quran secara amnya bercakap mengenai wanita dengan penghormatan dan martabat tinggi.

    Dalam konteks zaman kejahilan, wanita melalui wahyu al-Quran telah dinaikkan dan diberi nafas baru. Sejak Islam diwahyukan kepada manusia, wanita diangkat dari kegelapan ke sinar cahaya yang bersinar. Mereka diberi hak, keadilan, dan dipandang dengan kehormatan yang tinggi. Allah memerintahkan penghormatan yang sewajarnya kepada wanita dan pada masa Nabi (saw)  membuat perubahan sosial berkaitan hubungan jantina telah dilaksanakan.

    Ramai wanita di negara maju di masa kini di mana kita melihat wanita Islam yang mendapat pendidikan, membincangkan masa depan mereka sendiri dan membuat pilihan yang boleh meningkatkan dan meningkatkan kualiti hidup mereka. Namun begitu kontras di negara yang sedang membangun, ramai wanita tidak mempunyai peluang ini.

    Sejarah Islam penuh dengan contoh wanita yang mencapai kecemerlangan. Mereka diberi kuasa untuk berjaya oleh ajaran Islam. Wanita-wanita ini menunjukkan bakat untuk mencapai dan membuat sumbangan kepada kesejahteraan mereka sendiri dan orang lain, sehingga diberi kuasa. Contohnya termasuk Khadijah binti Khuwaylid, isteri pertama Nabi Muhammad, seorang wanita perniagaan yang kaya dengan haknya sendiri dan bebas dari segi kewangan. Wanita terkenal lain termasuk Shaff’a Bint Abdullah, yang dilantik oleh Khalifah Umar untuk mengawasi pasar dan Arwa binti Ahmad yang mengetuai sebuah wilayah Islam dan berkhidmat sebagai gabenor Yaman di bawah Fatimid Khalifah pada akhir kelima dan awal abad keenam.

    Hari ini kita menghadapi situasi yang mencabar di mana kita mempunyai ajaran sebagai panduan tetapi tidak semua wanita mempunyai keadaan dan peluang untuk bangkit dan berkembang sebagai individu. Pusat kepada Islam adalah keadilan dan hak untuk manusia memiliki kebebasan memilih, peluang dan hak.

    Ramai wanita tidak mengalami hak pemerkasaan kerana kekurangan kebebasan kewangan. Sesetengah masyarakat mungkin mengehadkan pemerkasaan ini kerana pemahaman budaya yang bertentangan dengan pemahaman tentang Islam.

    Kebanyakan golongan miskin di dunia terdiri daripada wanita dan kanak-kanak dan mereka adalah suara yang tidak pernah didengar. Akibatnya, kepentingan wanita sering diabaikan dan mereka tidak mempunyai akses kepada keperluan asas seperti penjagaan kesihatan, air, pendidikan makanan dan maklumat. Sebaliknya, mereka kehilangan hak sosial dan kesamaan kebebasan, keadilan, kehormatan dan keamanan. Begitu juga, hak wanita dan kanak-kanak perempuan untuk kebebasan, kesamarataan, keadilan, kehormatan dan penghormatan, penyertaan dalam hal ehwal awam, persatuan, harta dan keselamatan sosial sering ditolak. Ini dapat menambah daya tahan ketidakadilan yang membawa kepada kelemahan, ketergantungan dan keganasan kepada wanita amnya.

    Menggalakkan keadilan sosial untuk semua dapat memainkan peranan yang berpengaruh dalam meningkatkan dan memperkuat wanita. Pembiayaan kewangan hanyalah satu cara untuk memperkasakan wanita; ia menawarkan kemahiran, latihan dan peluang untuk menggunakan bakat mereka. Keadilan sosial adalah teras ajaran Islam kita dan setiap wanita dan setiap manusia patut mendapat peluang ini dalam kehidupan.

    Walaupun bantuan kewangan ada yang disalah ertikan, ia berpotensi memainkan peranan penting dalam kesaksamaan jantina dan pemerkasaan wanita serta pengukuhan masyarakat madani. Secara langsung ia membantu wanita yang mempunyai keupayaan untuk memperoleh kemahiran yang boleh membawa kepada peningkatan ekonomi yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan untuk wanita dan keluarga mereka serta pemberdayaan sosial dan politik yang lebih luas.