PUTRAJAYA: Bermula dari tahun depan, murid-murid sekolah rendah dari Tahun Satu hingga Tiga tidak akan duduk untuk peperiksaan pertengahan tahun dan akhir untuk membolehkan sekolah memberi tumpuan lebih kepada mengajar dan membantu murid-murid menemui kegembiraan dalam pembelajaran.

Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr Amin Senin berkata penilaian berterusan akan berlaku sebagai sebahagian daripada pengajaran (oleh guru) dan pembelajaran (oleh murid) melalui Penilaian Berasaskan Kelas (PBD).

Beliau berkata dengan peperiksaan yang biasa sebelum ini menjurus kearah perbandingan dan persaingan antara sekolah, negeri dan bahkan pelajar secara individu. Sebaliknya, penekanan di dalam kelas perlu diberikan kepada perkembangan watak (daripada murid) dan bukan pembelajaran berorientasikan peperiksaan.

“Sebelum ini, murid-murid yang mencapai keseluruhan A – secara tidak langsung menetapkan piawai untuk murid-murid lain yang perlu dicapai. Peperiksaan hanya akan memberikan tekanan yang berlebihan kepada murid dan guru untuk mencapai pencapaian akademik yang cemerlang yang tidak sejajar dengan prinsip pendidikan semasa kami. ”

Beliau menambah bahawa apabila guru dan murid terlalu tertumpu kepada kecemerlangan akademik, perkara lain seperti pembinaan watak dan pembelajaran yang bermakna akan diabaikan.

Beliau berkata demikian pada taklimat media mengenai pelaksanaan Penilaian Sekolah Rendah Sekolah Rendah.

Sekolah akan diberi autonomi profesional untuk mengamalkan PBD dengan bimbingan dari Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.

PBD yang telah diperkenalkan sejak 2011 di sekolah rendah, kini akan memberi tumpuan kepada pembelajaran yang menyeronokkan dan pendekatan berpusatkan pelajar yang akan membina dan mengukuhkan empat kemahiran asas iaitu membaca, menulis, mengira dan memberi ulasan.

“Penilaian tidak hanya terhad kepada satu cara sahaja tetapi boleh dilakukan dengan cara yang berbeza seperti pemerhatian, ujian, kuiz, kerja rumah dan juga lukisan.

“Melalui penilaian ini, ibu bapa akan menerima laporan dari sekolah sekurang-kurangnya dua kali setahun. Mereka dapat mempelajari kekuatan dan kelemahan anak-anak mereka untuk menyokong potensi pembelajaran anak-anak mereka. ”

Amin berkata PBD juga akan menutup jurang antara sekolah-sekolah bandar dan luar bandar dan akhirnya akan menaikkan piawaian pendidikan negara.

Terdahulu, Menteri Pelajaran Dr Maszlee Malik mengumumkan bahawa peperiksaan untuk murid-murid dalam Tahun Satu hingga Tiga akan dimansuhkan tahun depan untuk memulihkan semangat dan prinsip sistem penilaian berasaskan sekolah.

Inilah yang perlu diketahui oleh ibu bapa:

– Tiada peperiksaan bermaksud murid dalam Tahun Satu hingga Tiga tidak akan duduk untuk peperiksaan pertengahan tahun atau akhir tahun untuk membebaskan mereka dari tekanan untuk belajar untuk peperiksaan. Guru akan memberi lebih tumpuan kepada pembinaan watak melalui penubuhan budaya pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna.

– Fokus akan diberikan kepada empat kemahiran iaitu membaca, menulis, mengira dan membuat ulasan. Setiap pelajar akan berpeluang untuk belajar mengikut keupayaan mereka. Penyatuan penilaian berasaskan kelas akan dijalankan melalui aktiviti-aktiviti dalam bentuk kuiz, permainan, permainan peranan, cerita-cerita dan projek mudah.

– Tidak akan ada lagi keperluan untuk mengasingkan pelajar di peringkat rendah. Walau bagaimanapun, pelajar boleh dikumpulkan bersama dalam kelas buat sementara waktu untuk tujuan pengajaran pemulihan.

– Sekolah akan menentukan pemeriksaan yang sesuai mengikut keperluan. Mereka akan mempunyai autonomi untuk melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar yang mengalami kesukaran menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira.

– Mesyuarat dengan ibu bapa akan sekurang-kurangnya dua kali setahun. Pembangunan pembelajaran anak anda akan dilaporkan dalam bentuk tahap penguasaan. Ia meliputi kekuatan dan kelemahan kanak-kanak. Guru akan membuat ulasan tambahan tentang potensi pembangunan, kemahiran dan personaliti pelajar.