Masyarakat madani adalah konsep sosial yang bersumberkan budaya Islam yang menekankan nilai-nilai kebersamaan, persamaan, keadilan dan kemerdekaan dalam masyarakat. Konsep ini dipopularkan oleh seorang ahli teologi dan ahli falsafah Muslim, Ibn Khaldun, yang hidup pada abad ke-14 dan dianggap sebagai bapa sains sosial moden.

Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat madani dibina atas dasar saling mempercayai dan kesedaran untuk membina kehidupan yang adil, makmur dan bermaruah. Ini bermakna setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab dan kewajipan yang sama dalam membina masyarakat yang lebih baik. Dalam masyarakat sivil, individu dihargai dan hak mereka diiktiraf, tetapi kepentingan bersama tidak diketepikan.

Kunci kepada konsep masyarakat sivil ialah penyertaan aktif setiap anggota masyarakat dalam membuat keputusan dan tadbir urus. Maksudnya, dalam masyarakat sivil, tidak ada satu orang atau kumpulan kuasa yang mempunyai keistimewaan untuk membuat keputusan tanpa persetujuan seluruh masyarakat. Ini bermakna kuasa politik mestilah berdasarkan persetujuan bersama dan penyertaan aktif seluruh masyarakat.

Di Malaysia, konsep masyarakat madani telah diterapkan dalam beberapa dasar kerajaan dan organisasi masyarakat. Salah satu contoh penerapan konsep ini ialah dalam dasar pembangunan kampung yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dalam program ini, kerajaan memberikan bantuan dan sokongan untuk membantu penduduk kampung membina infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan membangunkan potensi wilayah mereka sendiri.

Selain itu, pertubuhan masyarakat juga boleh mempromosikan konsep masyarakat madani dalam rangka pembinaan masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera. Pertubuhan masyarakat mampu mempromosikan nilai-nilai Islam yang inklusif dan menyatukan masyarakat dalam mengekalkan keamanan dan keharmonian. Dalam masyarakat madani, keadilan sosial, toleransi dan hak sama rata adalah nilai yang sangat penting. Konsep ini memberikan pandangan positif tentang kepelbagaian dan kemajmukan, dan mengajak semua anggota masyarakat untuk menghormati satu sama lain dan menghargai perbezaan.

Akhirnya dengan menerapkan konsep masyarakat madani, kita dapat membina masyarakat yang lebih adil, inklusif dan sejahtera untuk semua anggota masyarakat.